FAQs Complain Problems

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ तथा झापा गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ बमोजिम जिल्ला कार्यालय तथा यस कार्यालायमा दर्ता भएका संस्थाहरुले बिल नछाप्ने तथा बिल काटि रकम नलिने सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: