FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यबिधि, २०७८ ७८/७९ 03/21/2022 - 15:39 PDF icon img003.pdf
झापा गाउँपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ ७७/७८ 01/18/2022 - 15:33 PDF icon झापा गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली (2).pdf
झापा गाउँपालिका लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/23/2021 - 13:31 PDF icon karyabidhi02232021.pdf
झापा गाउँपालिका सहकारी एन २०७७ ७६/७७ 08/05/2020 - 16:54 PDF icon झापा गाउँपालिका सहकारी एन २०७७.pdf
झापा गाउँपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको एन २०७७ ७६/७७ 08/05/2020 - 16:53 PDF icon झापा गाउँपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको एन २०७७.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/05/2020 - 16:41 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७७/७८ ७७/७८ 07/17/2020 - 09:54 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७(1).pdf
बिनियोजन ऐन २००७७/७८ ७७/७८ 07/17/2020 - 09:52 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf
घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 05/18/2020 - 05:28 PDF icon घ बर्ग.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७७ ७६/७७ 05/15/2020 - 11:00 PDF icon बजार अनुगमन.pdf

Pages