FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
झापा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ ७९/८० 04/30/2023 - 15:53 PDF icon झापा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविध.pdf
जग्गा बर्गिकरण सम्बन्धि पुस्तिका ७९/८० 04/30/2023 - 11:20 PDF icon 123.pdf
झापा गाउँपालिकाको नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ (भाग २) ७९/८० 04/21/2023 - 14:41 PDF icon NAGARIK AWAS KARYAKRM04212023.pdf
योजना संचालान, अनुगमन तथा मुल्यांकन सम्बन्धी कार्यविधि, 2079 (संसोधन सहित) ७९/८० 02/14/2023 - 15:30 PDF icon yen02142023.pdf
झापा गाउँपालिका खेलकुद विकास समिति गठन तथा क्रियाकलाप संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 02/07/2023 - 14:20 PDF icon पालिका खेलकुद कार्यविधि २०७९.pdf
आर्थिक तथा बिनियोजन ऐन २०७८/७९ ७८/७९ 01/04/2023 - 11:37 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
आर्थिक तथा बिनियोजन ऐन २०७९/८० ७९/८० 01/04/2023 - 11:34 PDF icon aarthik tatha biniyojan yen 207980.pdf
योजना संचालान, अनुगमन तथा मुल्यांकन सम्बन्धी कार्यविधि, 2079 ७९/८० 12/19/2022 - 11:36 PDF icon yojana sanchalan.pdf
झापा गाउँ कार्यपालिकाको करार सेवाका कर्मचारिको सेवा सुबिधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 09/30/2022 - 14:29 PDF icon CamScanner 09-30-2022 13.16.pdf
झापा गाउँपालिकाको विधतिय महसुल भुत्तानि सम्बन्धी कार्याबिधि २०७९ ७९/८० 09/12/2022 - 11:07 PDF icon झापा गाउँपालिकाको विधतिय महसुल भुत्तानि सम्बन्धी कार्याबिधि २०७९.pdf

Pages