FAQs Complain Problems

नयाँ अपडेट

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक तथा बिनियोजन ऐन २०७८/७९ ७८/७९ 01/04/2023 - 11:37 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
आर्थिक तथा बिनियोजन ऐन २०७९/८० ७९/८० 01/04/2023 - 11:34 PDF icon aarthik tatha biniyojan yen 207980.pdf
योजना संचालान, अनुगमन तथा मुल्यांकन सम्बन्धी कार्यविधि, 2079 ७९/८० 12/19/2022 - 11:36 PDF icon yojana sanchalan.pdf
झापा गाउँ कार्यपालिकाको करार सेवाका कर्मचारिको सेवा सुबिधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 09/30/2022 - 14:29 PDF icon CamScanner 09-30-2022 13.16.pdf
झापा गाउँपालिकाको विधतिय महसुल भुत्तानि सम्बन्धी कार्याबिधि २०७९ ७९/८० 09/12/2022 - 11:07 PDF icon झापा गाउँपालिकाको विधतिय महसुल भुत्तानि सम्बन्धी कार्याबिधि २०७९.pdf
झापा गाउँपालिकाको कार्य संचालन नियमावली २०७९ ७९/८० 09/12/2022 - 11:06 PDF icon झापा गाउँपालिकाको कार्य संचालन नियमावली २०७९.pdf
झापा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 09/12/2022 - 11:06 PDF icon झापा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
झापा गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९ ७९/८० 09/12/2022 - 11:05 PDF icon झापा गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९.pdf
झापा गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७९ ७९/८० 09/12/2022 - 11:05 PDF icon झापा गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७९.pdf
बालसंरक्षण सम्वन्धी कार्यविधि ७९/८० 08/23/2022 - 16:21 PDF icon बालसंरक्षण सम्वन्धी कार्यविधि.pdf

Pages