FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बालसंरक्षण सम्वन्धी कार्यविधि ७९/८० 08/23/2022 - 16:21 PDF icon बालसंरक्षण सम्वन्धी कार्यविधि.pdf
झापा गाउँपालिकाको नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि कार्यविधि-२०७८ ७८/७९ 08/17/2022 - 12:59 PDF icon nagarik awas08172022.pdf
झापा गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 08/17/2022 - 12:54 PDF icon upabhokta yan08172022.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यबिधि, २०७८ ७८/७९ 03/21/2022 - 15:39 PDF icon img003.pdf
झापा गाउँपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ ७७/७८ 01/18/2022 - 15:33 PDF icon झापा गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली (2).pdf
झापा गाउँपालिका लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/23/2021 - 13:31 PDF icon karyabidhi02232021.pdf
झापा गाउँपालिका सहकारी एन २०७७ ७६/७७ 08/05/2020 - 16:54 PDF icon झापा गाउँपालिका सहकारी एन २०७७.pdf
झापा गाउँपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको एन २०७७ ७६/७७ 08/05/2020 - 16:53 PDF icon झापा गाउँपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको एन २०७७.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/05/2020 - 16:41 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७७/७८ ७७/७८ 07/17/2020 - 09:54 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७(1).pdf

Pages